Wpływ muzyki na odbiorcę reklamy

Kategoria: Filmy reklamowe

Data: 21 września, 2020

Wpływ muzyki na odbiorcę reklamy

Globalizacja rynku wraz z wzrostem konsumpcjonizmu wpłynęły na to, że reklamy w naszym życiu zauważalne są niemal na każdym kroku. Często nieświadomie ulegamy manipulacjom sloganów reklamowych abyśmy jako odbiorcy z czasem stali się konsumentami.
Największe korporacje mają specjalne działy zajmujące się tworzeniem oraz analizą skuteczności reklam. Nieodłącznym elementem procesu tworzenia skutecznej reklamy stało się zastosowanie socjotechnik mających na celu wpłynąć manipulacją, na bodźce ludzkiego umysłu, w ten sposób aby wzbudzić u odbiorcy potrzebę i następnie zaspokoić ją reklamowanym produktem lub usługami.

Efektywność działań związanych z wykorzystaniem odpowiedniej ścieżki dźwiękowej w reklamie

W tym artykule skupimy się na efektywność działań związanych z wykorzystaniem odpowiedniej ścieżki dźwiękowej w reklamie lub filmie promocyjnym. Na początku warto jest mieć świadomość, że słyszymy nie tylko uszami. Procesy zmysłowe interpretują odbierane bodźce jako jeden wytwór. To nasz mózg jest odpowiedzialny za to w jaki sposób słyszymy i interpretujemy dźwięki. Uszy są tylko częścią drogi, w której bębenek wzmacnia 25 krotnie wibracje dźwiękowe aby finalnie przekazać sygnały do kory słuchowej w mózgu. Dodatkowo cenną informacją jest to, że w trakcie oglądania reklamy nasze emocje są pobudzane przez więcej niż jeden zmysł ludzki. Multisensoryczność to innymi słowy oddziaływanie na wszystkie ludzkie zmysły. W efekcie przeprowadzamy osobisty dialog, następnie utożsamiamy się z potrzebami i rozwiązaniami przedstawionymi w reklamie. Reklamy to skuteczne narzędzie, które w połączeniu ze środkami masowego przekazu jak np. telewizja, social media, radio daje nam możliwość dotarcia do praktycznie każdego człowieka.

„Odpowiednio dobrana ścieżka dźwiękowa jest kluczowa w pobudzeniu emocji”

Sensoryczność słuchu jest na drugim miejscu względem efektywności działań marketingowych wykorzystywanych w reklamie. Odpowiednio dobrana ścieżka dźwiękowa jest kluczowa w pobudzeniu emocji, nastroju i napięcia. Najważniejszymi czynnikami doboru ścieżki dźwiękowej jest sprecyzowanie targetu klienta, celu reklamy oraz rodzaju mediów, poprzez które będziemy się reklamowali. Wiele firm tworzy własny brand dźwiękowy w celu budowania swojej percepcji firm. Świetnym przykładem jest marka Windows.
Kto z nas nie kojarzy krótkiego dźwięku zwanego dżinglem, podczas uruchamiania swojego komputera? Powiadomienia messengera czy snapchata w obecnych czasach niejednemu śnią się po nocach. Sam dźwięk powiadomienia nawet nie znając treści wiadomości, czy nie oglądając zdjęcia wzbudza w nas emocje. Tak właśnie działa marketing w oparciu o dźwięk. Poprzez zmysł słuchu reklamodawcy tworzą u odbiorcy szereg emocjonalnych odczuć. Pamiętajmy, że człowiek podejmuje decyzję w 83% nieświadomie. Emocje mają często większy wpływ na podjęcie decyzji w danej chwili, niż ludzka świadomość czyli innymi słowy rozsądek. Specyfika działania ludzkiego organizmu uniemożliwia podejmowanie decyzji ograniczając się tylko do świadomości umysłu.

Prawa autorskie

Z praktycznego punktu widzenia wykorzystanie ścieżki dźwiękowej do celów komercyjnych uregulowane jest autorskimi prawami majątkowymi. Jeżeli chcemy wykorzystać dany utwór do własnych celów musimy mieć zgodę autora lub nabyć autorskie prawa majątkowe. Po nabyciu zgody lub nawet po nabyciu całości praw autorskich do ścieżki dźwiękowej musimy pamiętać, że mimo wszystko przeróbki i jakiekolwiek modyfikacje będą również wymagały zgody autora.