Zasady dotyczące publikowania treści AI: Przewodnik Meta

Data: 10 czerwca, 2024

Zasady dotyczące publikowania treści AI: Przewodnik Meta

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje krajobraz Social Mediów a szkolenia z zakresu AI atakują nas niemal z każdej strony. Platformy Facebook i Instagram w końcu wprowadzają nowe zasady publikowania treści generowanych przez sztuczną inteligencję, które znacząco ułatwią pracę z tego typu treściami. Przed Tobą szybkie podsumowanie, jak to wszystko będzie wyglądać.

W stworzeniu materiału korzystaliśmy z komunikatów Meta, które znajdziecie pod tymi linkami:

1. Przejrzystość – oznacz swoją kreację

Oznacz Etykietą SI Instagram – Co to znaczy?

Meta wprowadza system oznaczania treści generowanych przez AI, będzie to dotyczyć zwłaszcza obrazów i wideo. Ten ruch jest częścią szerszego wysiłku na rzecz utrzymania przejrzystości na platformach cyfrowych i zapobiegania rozpowszechnianiu dezinformacji. Oznacza to, że twórcy treści będą musieli ujawnić zaangażowanie AI w swoje posty. Meta twierdzi, że takie działania zapewnią, znaczące zwiększenie świadomość odbiorców w zakresie zrozumienia źródeł konsumowanych treści. Zarząd korporacji w lutym 2024, jednoznacznie stwierdził, że dotychczasowa polityka była „zbyt wąska” i nie uwzględniała rozwoju narzędzi AI.

Oznaczenie AI - Instagram - źródło about.fb.com
Oznaczenie AI – Instagram – źródło about.fb.com

2. Autentyczność – prawda w marketingu

Kluczową zmianą jest tutaj przeniesienie możliwości komentowania „prawdziwości treści” oraz wskazywania ich kontekstu przez społeczność. Podobny model funkcjonuje obecnie na portalu X. Gigant Menlo Park nieustannie podkreśla znaczenie integralności w tworzeniu treści. Bez zmian pozostaje surowe taktowanie treści generowanych przez AI, które są zwodnicze lub mogłyby wprowadzać użytkowników w błąd co do ich natury lub pochodzenia.

3. Zgodność ze standardami społeczności – „władza dla ludu”

Automatyczne usuwanie treści będzie traktowane jako ostateczność. Przez takie działania serwisy Mety mają pozwolić na zwiększenie przestrzeni dla „wolności słowa”. Jest to konsekwencja wyposażenia społeczności w nowe kompetencje co wyraża się w treści komunikatu – „…ludzie powinni być wolni wyrażać siebie, pozostając jednocześnie bezpieczni korzystając z naszych usług.”. Definicja wspomnianego „bezpieczeństwa” nie została jednoznacznie ujęta w jakikolwiek sposób w żadnym z analizowanych przez nas dokumentów.

Przykładowe oznaczenia AI - źródło about.fb.com
Przykładowe oznaczenia AI – źródło about.fb.com

4. Prawa własności intelektualnej – standard bez zmian

Twórcy treści muszą upewnić się, że treści generowane przez AI nie naruszają praw własności intelektualnej innych osób. Obejmuje to przestrzeganie praw autorskich, znaków towarowych i innych form własności intelektualnej. Szanujmy nawzajem swoją kreatywność a inspiracje zachowajmy na akceptowalnym poziomie.

5. Monitorowanie i egzekwowanie – zabezpieczenie organizacji

Meta dalej będzie posiłkować się siecią 100 niezależnych fakt-checkerów. Gdy specjaliści oznaczą treść jako fałszywą lub zmienioną, pokazana zostanie „niżej” w Feedzie, tak aby mniej osób ją widziało. Dodana zostanie stosowna etykieta nakładkowa z informacjami o charakterze kreacji. Ponadto reklama zostanie całkowicie odrzucona, jeżeli będzie zawierać treści uznane wcześniej za obalone.

Monitorowanie treści - Meta
Monitorowanie treści – Meta

Podsumowanie.

Meta aktualizuje swoje zasady dotyczące manipulowanych mediów na swoich platformach, rozszerzając zakres treści objętych etykietowaniem i wprowadzając dodatkowy kontekst dla lepszej oceny przez użytkowników. Zmiany te opierają się na konsultacjach z różnymi ekspertami i ankietach publicznych, podkreślając rosnącą rolę treści generowanych przez AI w komunikacji cyfrowej. W odpowiedzi na szybki rozwój technologii generatywnego AI, amerykanie wprowadzają mniej restrykcyjne podejście, unikając nadmiernego ograniczania wolności wypowiedzi, jednocześnie zwiększając transparentność w zakresie treści generowanych przez AI.