Beneficjent i płatnik – Ustawienia Facebook Ads. Nowa dyrektywa

Kategoria: Social media

Data: 11 sierpnia, 2023

Beneficjent i płatnik – Ustawienia Facebook Ads. Nowa dyrektywa

Nowa regulacja wprowadzona w Unii Europejskiej od 5 czerwca 2023 roku wprowadza znaczące zmiany w sposobie prowadzenia reklam na platformach Facebook i Instagram. Wytyczne te skierowane są do osób i organizacji, które emitują reklamy targetujące Unię Europejską i jej terytoria stowarzyszone.

 

W związku z nowymi regulacjami, wiele firm może napotkać na wyzwania związane z dostosowaniem się do tych wytycznych. Szczególnie dotyczy to sektora zajmującego się Prowadzenie Social Media, gdzie zrozumienie i wdrożenie tych zmian jest kluczowe dla kontynuacji skutecznych kampanii reklamowych. Eksperci w dziedzinie prowadzenia social media muszą teraz nie tylko skoncentrować się na tworzeniu atrakcyjnych i angażujących treści, ale także na zapewnieniu pełnej zgodności z nowym aktem prawnym. Ta dodatkowa warstwa złożoności podkreśla wagę profesjonalizmu i odpowiedzialności w zarządzaniu kampaniami reklamowymi w mediach społecznościowych na terenie Unii Europejskiej i jej terytoriów stowarzyszonych.

1. Kim są Beneficjent i Płatnik?

Beneficjent

To osoba lub organizacja, która korzysta z reklamy. Oznacza to podmiot, w imieniu którego reklama jest wyświetlana.

Płatnik

Osoba lub organizacja, która płaci za reklamę. W niektórych przypadkach płatnik i beneficjent mogą być tym samym podmiotem.

2. Dlaczego wprowadzono te wymogi?

Zmiany te wynikają z Aktu UE o usługach cyfrowych (DSA), który zobowiązuje Meta (firmę macierzystą Facebooka i Instagrama) do podawania informacji dotyczących beneficjentów i płatników reklam.

3. Jakie są przykłady Beneficjenta i Płatnika?

  • Dla małej firmy emitującej reklamy we własnym zakresie, beneficjentem i płatnikiem może być ta sama organizacja.
  • Dla spółki zależnej, beneficjentem może być spółka zależna lub marka, a płatnikiem firma macierzysta.
  • Dla osoby fizycznej promującej produkt, usługę itp., beneficjentem może być promowany element, a płatnikiem sam promujący.

4. Jak podać „beneficjenta” i „płatnika”?

Reklamodawcy będą mogli wybrać spośród różnych opcji, w tym z opcji ostatnio używanych lub zweryfikowanych przez Meta. Ręczne wprowadzanie danych również jest możliwe, a wszystko musi być zgodne ze Standardami społeczności i Standardami reklamowymi na platformach Meta oraz z Zasadami społeczności Instagramu.

5. Lokalizacje targetowania reklam, gdzie wymagane są te informacje

Wymogi dotyczą krajów i terytoriów Unii Europejskiej, w tym Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Polski i wielu innych.

6. Gdzie te informacje zostaną zapisane?

Wszystkie informacje zostaną zapisane w Bibliotece reklam Meta i będą dostępne przez rok od ostatniego wyświetlenia reklamy.

Podsumowanie

Nowe wytyczne dotyczące beneficjentów i płatników mają na celu zwiększenie transparentności i zgodności z przepisami prawa w reklamach online. Jest to istotny krok w kierunku bardziej przejrzystego i odpowiedzialnego rynku reklam cyfrowych w Europie. Reklamodawcy muszą teraz dostosować się do tych wytycznych, zrozumieć swoje role jako beneficjentów i płatników oraz upewnić się, że są w pełni zgodni z nowymi regulacjami.