Współpraca z influencerem – na co zwrócić uwagę

Kategoria: Social media

Data: 11 kwietnia, 2024

Współpraca z influencerem – na co zwrócić uwagę

Wszyscy o tym wiemy, jednak nie zawsze pamiętamy

Współpraca z influencerami stała się nieodłącznym elementem strategii marketingowych wielu firm. Gwarantuje niezwykle efektywne dotarcie do odbiorców, osadzajac markę w zrozumiałym i naturalnym dla klienta kontekście. Wybór odpowiedniego influencera i zaplanowanie skutecznej kampanii wymaga niezwykłej staranności i uwagi. Co zrobić aby nie popełnić fatalnego w skutkach błędu? Oto kilka kluczowych elementów, które zabezpieczą Twoja firmę przed negatywnymi konsekwencjami współpracy z influencerem.

Relewantność dla marki

Jednym z kluczowych aspektów jest zapewnienie, aby treści prezentowane przez influencera były zgodne z charakterem promowanego produktu czy usługi. Wybór osoby, której profil, wartości czy sposób komunikacji znacząco odbiegają od tożsamości marki, może nie tylko nie przynieść oczekiwanych rezultatów, ale również zaszkodzić marce, prowadząc do utraty zaufania obecnych i potencjalnych klientów. Zaufanie konsumentów jest fundamentem każdej udanej strategii marketingowej. Klienci, którzy czują się związani z marką i ufają jej, są bardziej skłonni do zakupów oraz polecania produktów lub usług innym. Współpraca z osobą, której treści są niezgodne z wartościami marki, może zburzyć tę delikatną relację zaufania. Klienci mogą poczuć się zdezorientowani lub nawet zdradzeni, jeśli komunikacja jest sprzeczna z tym, czego oczekiwali od marki, co w konsekwencji może skutkować odejściem od produktu lub negatywnymi opiniami.

Przed rozpoczęciem współpracy warto dokładnie przeanalizować całą aktywność osoby, z którą chcemy związać się komunikacyjnie.

Zasięg i zaangażowanie

Liczba obserwujących nie zawsze przekłada się na skuteczną kampanię. Ważne jest także zaangażowanie, czyli aktywność użytkowników pod postami influencera. Interakcje, komentarze i udostępnienia, świadczą o sile społeczności skupionej wokół danej persony a to jednoznacznie przekłada się na konwersję kampanii.

Analizując zaangażowanie, warto zwrócić uwagę na jakość i treść komentarzy pod postami. Autentyczne i szczere interakcje są bardziej wartościowe niż powierzchowne czy pisane przez „boty”. Wysoka jakość relacji danej osoby ze społecznością świadczy o głębszym zainteresowaniu i emocjonalnym zaangażowaniu. Podobnie, udostępnienia treści są wyrazem zaufania i gotowości do polecania danej marki lub produktu wśród własnej sieci kontaktów, co może znacząco zwiększyć zasięg kampanii.

Autentyczność

Nadrzędną wartością działań z influencerem jest zbliżenie marki potencjalnym klientom. Społeczność docenia, kiedy komunikacja jest przejrzysta i kiedy można zaufać, że promowane produkty lub usługi są faktycznie używane i cenione przez osoby je promujące. To zaufanie jest fundamentem, na którym buduje się skuteczność współpracy z influencerami. Kiedy taka osoba promuje jednocześnie wiele różnych produktów, zwłaszcza jeżeli nie są one ze sobą powiązane lub rekomendacje następują zbyt często, może to budzić wątpliwości co do autentyczności opinii i zainteresowania polecanymi produktami.

Szukając influencerów, warto zatem skoncentrować się na tych, którzy wykazują selektywność w wyborze współprac, co sugeruje, że ich rekomendacje są bardziej wiarygodne i oparte na rzeczywistych doświadczeniach. Taka strategia nie tylko zwiększa szanse na sukces kampanii, ale również buduje pozytywne postrzeganie marki w oczach konsumentów, jako firmy ceniącej autentyczność i uczciwość w komunikacji.

Umowa i warunki współpracy

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, precyzyjnie określone warunki współpracy pomagają uniknąć nieporozumień, zapewniając obu stronom jasność co do oczekiwań i zobowiązań. Dokument ten powinien szczegółowo określać zakres współpracy, wskazując konkretne platformy, na których będą publikowane treści, a także harmonogram działań i zasady wynagrodzenia.

To niemal oczywiste elementy umowy. Jednak są elementy, które mogą umknąć na etapie budowania dokumentu. Włączenie do umowy postanowień takich jak scenariusze reagowania na wypadek niespełnienia założonych celów kampanii jest istotne z punktu bezpieczeństwa organizacji. Może to obejmować ustalenia dotyczące korekty strategii, dodatkowych działań wspierających czy nawet zmodyfikowanych warunków finansowych. Takie klauzule dają obu stronom większą elastyczność i bezpieczeństwo pracy, umożliwiając dostosowanie się do dynamicznych okoliczności. Dzięki temu kampania nadal może osiągnąć sukces, nawet jeśli początkowe założenia nie zostaną w pełni zrealizowane.

Równie ważne jest zawarcie w umowie zapisów dotyczących działań influencera, które mogłyby przynieść szkodę marce. Mogą to być aktywności, które wprowadzają w błąd, są powszechnie odbierane jako kontrowersyjne lub niezgodne z wartościami marki. W takich przypadkach umowa powinna zawierać wytyczne dotyczące sposobu rozwiązania sytuacji, możliwości wycofania się z kampanii, a nawet szczegółów dotyczących ewentualnych odszkodowań. Zapewnienie takich zapisów w umowie wzmacnia bezpieczeństwo marki, dając jej narzędzia do interwencji w krytycznych sytuacjach.

Monitorowanie efektów

Po zakończeniu kampanii, niezbędne jest przeprowadzenie dogłębnej analizy osiągniętych rezultatów, co wymaga zwrócenia uwagi na różnorodne wskaźniki sukcesu. Elementy takie jak wzrost świadomości marki są często mierzone poprzez zwiększenie liczby wyszukiwań promowanych fraz, analizę wspomnień marki w social mediach oraz zmiany w postrzeganiu marki wśród docelowej grupy odbiorców. Wzrost sprzedaży jest o tyle prostszy w analizie o ile dostępne są dokładne dane przed, w trakcie i po kampanii, zwracając uwagę na bezpośredni wpływ działania influencera na osiągane wyniki. Zaangażowanie klientów, mierzone liczbą interakcji, takich jak polubienia, komentarze, udostępnienia, a także jakością tych interakcji, daje wgląd w stopień, w jakim treści rezonowały i angażowały odbiorców. Wyciągnięcie wniosków na przyszłość jest kolejnym kluczowym aspektem analizy efektów kampanii. Umożliwia to lepsze zrozumienie dynamiki rynku i preferencji ich grupy targetowej, co jest nieocenione przy planowaniu kolejnych projektów. Może to również pomóc w optymalizacji selekcji influencerów do przyszłych współprac, skoncentrowaniu się na bardziej efektywnych kanałach komunikacji oraz lepszym dostosowaniu treści do oczekiwań i potrzeb odbiorców. Węwnętrzne, oparte na własnych strukturach know-how jest ogromną wartością w każdej organizacji.

Wyciągnięcie wniosków na przyszłość jest kolejnym kluczowym aspektem analizy efektów kampanii. Umożliwia to lepsze zrozumienie dynamiki rynku i preferencji ich celowej grupy odbiorców, co jest nieocenione przy planowaniu kolejnych projektów.

Podsumowanie

Współpraca z influencerem może być skutecznym narzędziem w budowaniu świadomości marki i dotarciu do nowych klientów. Kluczem do sukcesu jest staranne zaplanowanie i wybór odpowiedniego partnera, który będzie w stanie autentycznie rekomendować produkty lub usługi firmy. Przy zachowaniu uwagi na powyższe aspekty, marka może osiągnąć rezultaty niemożliwe do osiągnięcia za pomocą innych narzędzi.