Dlaczego warto zbierać informacje o pozyskanych leadach?

Data: 25 listopada, 2020

Dlaczego warto zbierać informacje o pozyskanych leadach?

Leadem możemy nazwać osobę, która wykazała zainteresowanie nawiązaniem współpracy poprzez zostawienie swoich danych kontaktowych. Leady dla ułatwienia powinniśmy rozdzielić na dwie grupy klientów, czyli klient B2B oraz B2C. Jest to pierwsza z zasad kwalifikacji swojego profilu klienta z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Głównym założeniem wykorzystania leadów jest wygenerowanie odpowiedniej ilości obrotów w firmie. Często jakość pozyskanego kontaktu jest czynnikiem warunkującym realizację wcześniej wspomnianych założeń sprzedażowych. Pozyskiwać leady możemy na różne sposoby i proces ten jest z punktu widzenia agencji, procesem złożonym i ulegającym modyfikacji w celu polepszenia jakości w stosunku do ilości generowanych kontaktów dla zleceniodawcy.

Co niesie za sobą rozwój rynku e-commerce w stosunku do leada?

Dynamicznie rozwijający się rynek online stworzył ogromną grupę świadomych odbiorców, czyli w kontekście danego artykułu, grupę ocieplonych leadów, którzy stali się stałymi użytkownikami. Wraz z rozwojem pojawiły się nowe możliwości skierowania ich do naszej firmy. Obecnie przelicza się, że polski rynek e-commerce wynosi około 100 mld złotych i jest w stałym trendzie wzrostowym. Dla porównania wartość polskiego rynku w 2019 roku wyniosła 50 mld.

Skala rozwoju sprawia, że ważnym partnerem biznesowym staje się agencja marketingowa. Jeżeli jest ona skuteczna, możecie w oparciu o tę współpracę wygenerować swojej firmie założone wyniki sprzedażowe i ciągle je rozwijać. Ogromną zaletą generowania leadów przez Internet jest fakt, że wszystko jest mierzalne.

Informacje o pozyskanych leadach

Na koniec miesiąca agencja przedstawia Wam szczegółowy raport z wyników. Warto zaznaczyć, że raporty lead generation różnią się od zwykłego raportu np. za pozycjonowanie stron. W oparciu o zebrane i następnie wykorzystane w raporcie statystyki z miarodajnych narzędzi oraz zestawienie kosztów do przychodów sprawiają, że zleceniodawca może przeprowadzić dogłębną analizę i analogicznie do wniosków można skalować swój biznes. Widzimy z jakich źródeł najskuteczniej pozyskiwany jest lead, jakie koszty dla przedsiębiorstwa wiążą się z wygenerowaniem jednego leada i jaka jest stopa zwrotu z inwestycji za działania marketingowe. Niezwykle istotnym elementem dla firmy jest weryfikacja agencji a sam proces nawiązania współpracy wymaga oddzielnego artykułu, który niebawem udostępnimy.

Często od skuteczności działań agencji będzie zależało tempo rozwoju danego biznesu. Dlatego kluczowym elementem jest ustalenie celów biznesowych dla przedsiębiorstwa. Adekwatnie do ustaleń, stosuje się różne ścieżki marketingowe generujące leady. Specyfiką pozyskanego kontaktu poprzez wykorzystanie działań marketingowych, jest fakt że docieramy swoją ofertą do osoby już potencjalnie zainteresowanej nawiązaniem współpracy. To właśnie naszym zadaniem jako agencja, będzie pozyskanie możliwie najlepszego leada, jednocześnie optymalizując wykorzystane do tego środki.